Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet ruimtelijke ordening

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De schriftelijke weergave van de plenaire behandeling van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening van 6 mei 2008 telt maar liefst 38 pagina’s en is te vinden onder: Hand. EK 6 mei 2008, nr. 29, p. 1210-1248. Voorts heeft de minister van VROM in aansluiting op de plenaire behandeling op 16 mei 2008 een brief aan de Eerste Kamer gezonden, waarin onder andere wordt ingegaan op de status van de Realisatieparagraaf Nota Ruimte, de planning van de AMvB Ruimte en de doorwerking van de nationale ruimtelijke belangen totdat de AMvB Ruimte is vastgesteld (brief 16 mei 2008, Kamerstukken I 2007/08, 30 938, nr. 1)

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6786