Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Dierziekten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft de Tweede Kamer bij brief van 13 mei 2008 geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de vaccinatiecampagne tegen blauwtong (brief 13 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 30 669, nr. 10). De eerste vaccins liggen op 9 mei 2008 bij de dierenartspraktijken. Als alles goed gaat, zijn alle 6 miljoen doses begin juni 2008 beschikbaar voor dierenartsen. Veehouders en hobbydierhouders kunnen voor deze vaccinatie een subsidie aanvragen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6788