Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Aan de Tweede Kamer is het verslag van het schriftelijk overleg toegezonden van de vaste commissie voor LNV en de minister in zake de geannoteerde agenda ten behoeve van de Landbouw- en Visserijraad dat op 19 en 20 mei 2008 plaatsvond (verslag 16 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 21 501-32, nr. 283). De volgende onderwerpen passeerden de revue: de gewasbeschermingverordening, WTO-onderhandelingen, kleinschalige landbouwbedrijven, marktsituatie voor landbouwproducten (gestegen voedselprijzen), decontaminatie pluimveevlees en ggo-beleid. Tevens is op 20 mei 2008 het verslag vastgesteld van het op 9 april 2008 gehouden overleg tussen de vaste commissie van LNV, de vaste commissie van Europese Zaken en de minister, over onder andere het verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 17 maart 2008 alsmede over pacht en bedrijfs-toeslagrechten (verslag 20 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 21 501-32, nr. 284).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Europees agrarisch recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6790