Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Toekomst intensieve veehouderij

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft aan de Tweede Kamer op 21 mei 2008 een 137 pagina´s tellend onderzoeksrapport toegezonden getiteld: ´Maatschappelijke effecten van de intensieve veehouderij: een vergelijking van productiesystemen´, vergezeld van een brief met toelichting. In de brief schetst de minister de achtergrond en politieke context, geeft de minister een uitleg van de begrippen maatschappelijke kosten en baten en geeft de minister aan hoe deze gewaardeerd worden. Ten slotte zet de minister haar beleidsinzet ter zake uiteen (brief met bijlage 21 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 28 973, nr. 28). De minister geeft aan dat zij in het kader van het dit jaar te sluiten convenant Duurzame Veehouderij concrete korte en lange termijn afspraken wil maken over de uitwerking van de toekomstvisie veehouderij. Ook het vraagstuk van de maatschappelijke effecten neemt zij daarbij mee. Het ligt in de bedoeling de voortgang richting duurzaamheid voor de zomer van 2010 te evalueren in overleg met de sector en maatschappelijke organisaties. Alsdan wordt bezien of een verandering van aanpak en ambitie nodig is.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Structuurbeleid
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6842