Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Subsidie vergistingsinstallatie

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om ter zake van vergistingsinstallaties in aanmerking te komen voor een subsidie. De wettelijke grondslag hiervoor is gelegen in artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en de daarop gebaseerde Subsidieregeling opwekken duurzame elektriciteit in vergistingsinstallaties. Op 23 mei 2008 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een drietal uitspraken geoordeeld dat de uitbreiding van een vergistingsinstallatie, waarvoor al eerder ingevolge de Elektriciteitswet (oud) subsidie is verleend, niet in aanmerking komt voor een subsidie op grond van de Regeling (CvBB 29 mei 2008, LJN: BD2840, 2842, 2845).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Structuurbeleid
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6843