Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Toetsingskader Ammoniak

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Aan de Tweede Kamer is schriftelijk verslag uitgebracht van de vragen van de vaste commissie voor LNV en de antwoorden hierop van de minister over de uitspraak van Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 maart 2008 (ABRS 26 maart 2008, zaaknr. 200800289/1) over het ‘toetsingskader Ammoniak’(Verslag 20 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 30 654, nr. 49). Samengevat blijkt hieruit het volgende: - het toetsingskader ammoniak en Natura 2000 is in het verleden weliswaar besproken met (ambtenaren van) de Europese Commissie, maar de Europese Commissie heeft hierover geen oordeel gegeven; - per provincie wordt momenteel een overzicht gemaakt van de vergunningen die zijn verleend op grond van het geschorste toetsingskader. Dit overzicht wordt de Tweede Kamer toegezonden zodra het gereed is; - volgens de minister kan in het algemeen niet worden gesteld dat vergunningen die op grond van het geschorste toetsingskader zijn verleend, ten onrechte zijn verleend. Vergunningen waartegen geen beroep meer kan worden ingesteld, zijn in rechte onaantastbaar geworden en derhalve rechtmatig verleend. De vergunde activiteiten kunnen worden verricht, aldus de minister. Vergunningen waartegen binnen de daarvoor geldende termijnen nog bezwaar en/of beroep kan worden ingesteld en ook wordt ingesteld, zullen in elk individueel geval moeten worden getoetst op (uitsluiting van) significante gevolgen voor het betrokken Natura 2000-gebied.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6845