Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Vergunningen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over een vergunningverlening op grond van de richtlijn ‘veehouderij en stankhinder’ aan een reeds vijftig jaar zonder dekkende milieuvergunning in bedrijf zijnde veehouderij, gaat een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 mei 2008 (ABRvS 28 mei 2008, zaaknr. 200705208/1). In dit geval ging het om een vergunning die was verleend onder de voorwaarde dat de veehouder een plan van aanpak overlegt, gericht op de reductie van stankhinder. De vergunning hield stand.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6846