Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet ruimtelijke ordening

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het Staatsblad 2008, nr. 180 is de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening gepubliceerd (voluit: Wet van 22 mei 2008 tot aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening). Samengevat voorziet deze wet onder andere in: aanpassing van een aantal wetten (veertig!) en aanhangige wetsvoorstellen aan de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Stb. 2006, 566), aanvullingen op de Wet ruimtelijke ordening, overgangsrechtelijke bepalingen en enkele intrekkingsbepalingen. Klik [STB11524.pdf]hier om de Invoeringswet te downloaden. Over het overgangsrecht bij inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening schrijft J. Verbeek in het juninummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2008/100, p. 511). De auteur bespreekt een deel van hoofdstuk IX van de Invoeringswet. Daarbij wordt onder meer in gegaan op de systematiek van het overgangsrecht en de betekenis van het overgangsrecht voor ruimtelijke plannen uit hoofde van de huidige WRO. De conclusie luidt, samengevat, dat het overgangsrecht niet in alle opzichten even duidelijk is.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6849