Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Dierenwelzijn

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft de Tweede Kamer laten weten dat de regelgeving op het terrein van dierenwelzijn op rijksniveau wordt vastgesteld en dat er geen medewerking van het productschap wordt gevorderd (brief 30 mei 2008, Kamerstukken II 2007/08, 28 286, nr. 216). Hiermee wordt gebroken met de toezegging van haar ambtsvoorganger om productschappen een grotere rol te geven bij regelgeving over dierenwelzijn (Vgl. Hand. TK 2003/04, nr.60, p. 3903-3904, 3912-3914 en 3946-3949). Als reden wordt aangevoerd dat de bescherming van het welzijn van dieren een onderwerp is waarvoor een brede maatschappelijke en politieke belangstelling bestaat en dat bij de besluitvorming hierover diverse, vaak tegengestelde belangen een rol spelen. Mede in het licht van de ambities zoals neergelegd in de Nota dierenwelzijn, is de minister van oordeel dat dierenwelzijn een onderwerp is waarop zij direct wil kunnen worden aangesproken. De overdracht in medebewind van dierenwelzijnsregelgeving aan de productschappen is daarmee van de baan. Dit heeft de minister overigens ook al aangegeven in de MvT behorende bij de recent voorgestelde Wet Dieren (MvT, Kamerstukken II 2007/08, 31 389, nr. 3, p. 127).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6851