Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Toetsingskader Ammoniak

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De ´taskforce Stikstof /ammoniak in relatie tot Natura 2000´ is officieel van start gegaan. Zo meldt de minister in een brief met bijlage aan de Tweede Kamer (brief van 3 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 30 654, nr. 50). In de bijlage wordt de inhoud van de opdracht omschreven (bijlage bij kamerstuk, Kamerstukken II 2007/08, 30 654, nr. 50). De opdracht houdt kort gezegd in dat de taskforce binnen de kaders van Europese regelgeving juridisch houdbare oplossingsrichtingen en onderzoeksvragen uit moet zetten voor de verdere aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot Natura 2000. In de opdracht worden zeven vragen voorgelegd, die in ieder geval onderwerp van onderzoek moeten zijn. Klik [BLG16089.pdf]hier om de bijlage met vragen te downloaden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6852