Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet samenhangende besluiten Awb

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het Staatsblad 2008, nr. 200 is gepubliceerd de Wet van 29 mei 2008 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb). Deze wet beoogt de procedures voor samenhangende besluiten te verbeteren. Hiertoe wordt de AWB onder andere aangevuld met de volgende twee onderdelen:(a) een inspanningsverplichting voor bestuursorganen om burgers en bedrijven, die voor een bepaalde activiteit een vergunning of subsidie e.d. aanvragen, zo goed mogelijk in te lichten over andere besluiten die eveneens nodig zijn om de activiteit uiteindelijk te mogen verrichten en (b) een coördinatieregeling voor de stroomlijning van procedures bij het voorbereiden en nemen van met elkaar samenhangende besluiten en van rechtsbescherming daartegen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Algemeen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6875