Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

B.F. Preller schrijft in het juninummer van het tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat over de aanpassingen van de Wet voorkeursrecht gemeenten die het gevolg zijn van de - per 1 juli 2008 inwerking tredende - Wet ruimtelijke ordening (JBN 2008, nr. 31). De auteur gaat onder andere in op de nieuwe vestigingsgrondslagen voor het gemeentelijk voorkeursrecht en de doorwerking daarvan in de notariële voetverklaring van artikel 24 Wvg. Voor de gemeentelijke voorkeursrechten die bij de inwerkingtreding van de Wro al bestaan, voorziet de overgangsregeling niet in een aanpassing van de tekst van de notariële voetverklaring. Volgens de auteur is deze aanpassing wel noodzakelijk.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Zakelijke rechten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6876