Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Natuurbeschermingswet 1998 heeft de nodige politieke aandacht sinds de uitspraak van de voorzitter van de ABRS van 26 maart 2008 (zaaknr. 200800289/1) over het ´toetsingskader Ammoniak´ en het advies van de Raad van State over de AMvB Ammoniak (Kamerstukken II 2007/08, 30 654, nr. 47). Inmiddels heeft dit tot vijf amendementen geleid (Kamerstukken II 2007/2008, 31 038, nrs. 13 en 15 t/m 18). Overigens heeft de Tweede Kamer op 21 mei 2008 de Tweede Nota van wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 ontvangen (Kamerstukken II 2007/08, 31 038, nr. 14). Deze wijziging strekt tot herstel van een verschrijving in artikel X, tweede lid. De wijziging heeft geen inhoudelijke gevolgen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6877