Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Subsidie duurzaam veevervoer

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De motie Wiegman-van Meppelen Scheppink (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 XIV, nr. 175) om het gebruik van duurzaam veevoer, gebaseerd op Europese eiwitten of duurzame soja, te laten vallen onder de subsidieregeling ´Maatlat Duurzame veehouderij/MIA/Vamil´, is door de minister gemotiveerd afgewezen (brief 6 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 31 060, nr. 223).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6878