Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: GLB- en GVB-subsidies

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 1 juli 2008 zal de minister de door Nederland verstrekte subsidies uit hoofde van het Gemeenschappelijk Landbouw- en Visserijbeleid (GLB- en GVB-subsidies) over de periode 16 oktober 2006 tot en met 15 oktober 2007 openbaar maken via een database op de website van haar ministerie. Dit volgt uit het Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid 2007 van 30 mei 2008, dat is gepubliceerd in Stcrt. 2 juni 2008, nr. 103/ p.10. Dit besluit is ondermeer gebaseerd op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het treedt in werking op 2 juni 2008. De minister zet daarmee de huidige praktijk van openbaarmaking van subsidiegegevens voort. Met dit verschil dat voor de openbaarmaking enkele nieuwe voorwaarden gelden op grond van een aantal in het besluit genoemde Europese verordeningen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6879