Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Diergeneesmiddelenregeling

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De op de Diergeneesmiddelenwet (artikelen 3, tweede lid, 29 en 52) gebaseerde Diergeneesmiddelenregeling is gewijzigd: Stcrt. 10 juni 2008, nr. 109. Met de wijziging wordt beoogd de bepalingen over kanalisatie van diergeneesmiddelen uit hoofdstuk IV van de Diergeneesmiddelenwet van toepassing te verklaren op niet-steroïde pijn-, koorts- en ontstekingsremmers (NSAID´s) voor gezelschapsdieren. Deze middelen worden aangewezen als zogenoemde ´UDA -middelen´. Dit betekent dat het afleveren hiervan is voorbehouden aan dierenartsen en apothekers, op recept van een dierenarts. Vanuit LTO was hierover de nodige beroering ontstaan, omdat deze aanwijzing volgens LTO tot gevolg zou hebben dat er verschil optreedt in de kanalisatiestatus van NSAID´s voor voedselproducerende en niet-voedselproducerende paarden. Volgens de minister berust dit op een misverstand. De aanwijzing in onderhavige regeling heeft slechts betrekking op NSAID´s die uitsluitend bestemd zijn voor niet-voedselproducerende dieren. Daarvoor geldt kanalisatiestatus ´UDA´. Voor NSAID´s die bestemd zijn, of mede bestemd zijn voor voedselproducerende dieren geldt een andere kanalisatiestatus (´URA´). NSAID´s voor paarden vallen onder de laatste categorie. Alle NSAID´s voor paarden hebben derhalve de kanalisatiestatus URA, aldus de minister. Zij vallen niet onder de nieuwe regeling.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6881