Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet ruimtelijke ordening (Wro)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister van VROM heeft de Tweede Kamer bij brief van 6 juni 2008 met bijlage geïnformeerd over de gevolgen van de nieuwe Wro, die op 1 juli in werking treedt (Kamerstukken II 2007/08, 31 500, nr. 1). De volgende onderwerpen passeren de revue: het huidige beleid, de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid die aan de Nota ruimte wordt toegevoegd, de voorbereiding van de AMvB Ruimte, doorwerking na 1 juli 2008 en monitoring. In de bijlage is de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid opgenomen (Kamerstukken II 2007/08, bijlage bij kamerstuk 31 500, nr. 1). Deze Realisatieparagraaf omvat een overzicht van alle nationale ruimtelijke belangen uit de verschillende Planologische Kernbeslissingen (PKB´s) en de voorgenomen verwezenlijking daarvan.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6883