Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Health Check

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 20 mei 2008 presenteerde de Europese Commissie een serie wetgevingsvoorstellen in het kader van de ´Health Check´ van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Drie onderwerpen staan centraal in deze wetgevingsvoorstellen: 1. directe inkomensondersteuning (ontkoppeling, cross compliance, boven- en ondergrens aan inkomensondersteuning); 2. de omgang met marktondersteunende beleidsinstrumenten (melkquotering, braaklegging); 3. nieuwe uitdagingen op het gebied van het klimaat, waterbeheer, hernieuwbare energie en biodiversiteit. Het kabinetsstandpunt over deze wetgevingsvoorstellen heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet (brief van 9 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 28 625, nr. 59). Samenvattend is het kabinet van oordeel dat de Commissie een benadering kiest die goed aansluit bij mondiale ontwikkelingen en de Nederlandse uitgangspunten. Het reeds in december 2007 ingenomen kabinetstandpunt ten aanzien van de ´Health Check´ (brief 10 december 2007, Kamerstukken II 2007/08, 28 625, nr. 54) blijft onverminderd van kracht en wordt in de brief op diverse punten in herinnering geroepen en geconcretiseerd. Overigens heeft het kabinet wel aangegeven dat zij de door de Commissie voorgestelde melkquotumstijging van in totaal 5% tot 2013 te laag acht om een zachte landing van het melkquoteringssysteem in 2015 te bewerkstelligen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6884