Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Dierziekten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten, zoönosen en TSE´s (gebaseerd op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren), is andermaal gewijzigd. Na de aanwijzing in deze Regeling van Q-koorts als besmettelijke ziekte (Stcrt. 10 juni 2008, nr. 109, p. 15), is nu aan de Regeling een nieuwe paragraaf toegevoegd over maatregelen ter preventie van Q-koorts (Stcrt. 13 juni 2008, nr. 112, p. 18). Het gaat ondermeer om beperkende maatregelen ten aanzien van mestafvoer en stalbezoek. Zie in dit verband ook de toelichting van de Ministers van LNV en VROM in een brief van 10 juni 2008 aan de Tweede Kamer (brief 10 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 28 286, nr. 219).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6887