Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Regeling diervoeders

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft de Tweede Kamer op grond van de Kaderwet diervoeders (artikelen 16, derde lid en artikel 25, vijfde lid) een voorstel gedaan tot wijziging van de Regeling diervoeders. Deze voorgestelde wijziging heeft betrekking op de hoogte van de tarieven van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zoals bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Kaderwet diervoeders (brief met bijlage 13 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 26 991, nr. 204). De minister streeft er naar de definitieve wijzigingsregeling uiterlijk 31 juli 2008 in de Staatscourant te publiceren.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Producten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6888