Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Meststoffenwet

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 12 september 2007 hebben het ministerie van VROM, de Minerale Meststoffen Federatie (MMF) en de Vereniging van Kunstmest Producenten (VKP) een convenant gesloten over de beveiliging van de opslag van bepaalde soorten stikstofhoudende anorganische meststoffen en de borging van de traceerbaarheid van deze meststoffen bij handelsactiviteiten. De partijen zijn een overgangstermijn overeengekomen van één jaar om de vastgestelde maatregelen te implementeren. De laatste stand van zaken omschrijft de Minister van VROM in een brief van 11 juni 2008 aan de Tweede Kamer (brief 11 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 28 385, nr. 108).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6890