Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De stalbalansen en de daarin opgenomen forfaits voor gasvormige stikstofverliezen voor de intensieve veehouderij zijn in opdracht van de minister nog eens kritisch tegen het licht gehouden door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Het rapport is gereed. De Minister heeft het aan de Tweede Kamer gestuurd, voorzien van commentaar (brief van 13 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 28 385, nr. 109). Het rapport omvat aanbevelingen om de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet op een aantal punten te wijzigen. De minister kondigt aan dat zij een aantal aanbevelingen zal overnemen, waaronder: - het verhogen van de forfaits voor gasvormige verliezen voor de diercategorieën varkens en kippen en een verlaging van deze forfaits voor de diercategorieën kalveren, nertsen en konijnen; - het werken met vaste getallen ten aanzien van gasvormige verliezen uit vaste meststalsystemen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6891