Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Vrijstellingen successie- en schenkingsrechten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de artikelen 32 en 33 van de Successiewet 1956 zijn vrijstellingen opgenomen van het successie- en schenkingsrecht. Bij besluit van 30 mei 2008 (nr. CPP2008/1005M) heeft de Staatssecretaris van Financiën het beleid ten aanzien van deze vrijstellingen geactualiseerd en samengevoegd (Stcrt. 10 juni 2008, nr. 109, p. 14). Het besluit omvat - met toepassing van artikel 63 Algemene wet inzake rijksbelastingen - nieuwe goedkeuringen met betrekking tot: - omzetting, fusie of taakafsplitsing buiten de sfeer van het algemeen nut; - stakingslijfrente bedongen na het overlijden van de erflater. Ook wordt ingegaan op de belastingheffing bij een juridische fusie.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Fiscaal recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6893