Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad van 19 mei 2008 in Brussel komen uitvoerig aan de orde in een brief van 9 juni 2008 van de minister aan de Tweede Kamer (brief 9 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 21 501-32, nr. 286). Het belangrijkste onderwerp was het compromisvoorstel voor een nieuwe gewasbeschermingsverordening die voorlag. Een politiek akkoord hierover is niet bereikt. Dit onderwerp komt opnieuw aan de orde tijdens de volgende vergadering. Deze vindt plaats op 23 en 24 juni 2008. De overige agendapunten zijn inmiddels ook bekend (brief 16 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 21 501-32, nr. 289).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Europees agrarisch recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6894