Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Programma ´Ruimte voor de rivier´

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De brieven van 1 oktober 2007 en 1 april 2008 over de tiende en elfde voortgangsrapportage van het programma ´Ruimte voor de rivier´ (Kamerstukken II 2007/08, 30 080, nrs. 30 en 31) hebben geleid tot een aantal vragen van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan de staatsecretaris. De lijst met vragen (negen) en antwoorden zijn op 19 juni 2008 aan de Tweede Kamer verzonden (Lijst van vragen en antwoorden 19 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, nr. 30 080, nr. 33). Gevraagd is onder andere wat de gevolgen zijn van de Richtlijn Overstromingsrisico´s (2007/60/EG) voor het programma (geen), hoe groot het aantal agrarische bedrijven is, dat verplaatst moet worden (voorlopig tussen de 22 en 25), en of de geprognosticeerde kosten en de werkelijke kosten met elkaar in de pas lopen (deze lopen tot nu toe in de pas met de werkelijke kosten, maar vanwege de recente prijsstijgingen van landbouwgronden is onzeker of dat in de toekomst ook zo zal zijn).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6896