Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

F. Onrust schrijft in het juninummer van Bouwrecht (BR 2008, p. 401) over het belanghebbendebegrip in de Wabo. Aan de orde komen de verschillende wijzen waarop het belanghebbendebegrip in de specifieke context van het plaatsgebonden omgevingsrecht kan worden ingevuld. Daarbij wordt ook de reeds ontwikkelde rechtspraak betrokken ten aanzien van het begrip ´belanghebbende´ in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht. De auteur concludeert dat de wetgever in de Wabo niet de door de praktijk gewenste duidelijkheid heeft geboden over de invulling van het belanghebbendebegrip.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6897