Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natuurbeschermingswet: Natura 2000

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Onder de titel ´Bestaand gebruik in Natura 2000-gebieden´ bespreekt P. Mendelts in het tijdschrift Milieu & Recht (M en R 2008, nr. 272) de voorgestelde wetswijziging in de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken (wetsvoorstel 31 038). Volgens de auteur is het wetsvoorstel in hoofdlijnen in overeenstemming met de Habitatrichtlijn, althans daarmee in overeenstemming te brengen. Het belangrijkste kritiekpunt is dat het wetsvoorstel niet regelt dat een bestaand of nieuw gebruik met mogelijke significante gevolgen eerst passend beoordeeld dient te worden, alvorens het in een beheerplan wordt opgenomen en daarmee van de vergunningplicht wordt uitgezonderd.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6899