Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Slachtrunderen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Voorschriften over de slachting, weging en classificatie van slachtrunderen zijn opgenomen in de gelijknamige Verordening van het Productschap Vee en Vlees (Verordening slachting, weging en classificatie van slachtrunderen PVV 2008). Deze verordening is gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 20 juni 2008, nummer 49 (Vbbo 2008, nr. 49) met een drietal - op deze verordening gebaseerde - besluiten (kortheidshalve: Besluit aanwijzing classificatieorganisatie, Meldingenbesluit en Besluit correctiefactoren runderen A). Doel: uniformering van de betreffende regels ter bevordering van de transparantie in de rundersector. Het Centraal Bureau Slachtveediensten B.V. te Utrecht wordt aangewezen als classificatieorganisatie als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van voornoemde verordening. Het CBS verricht de classificatiewerkzaamheden al enige tijd. Met dit besluit wordt deze uitvoering geformaliseerd.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6900