Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over het gebruik van verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen zijn regels opgenomen in de Verordening van het Productschap Akkerbouw van 27 maart 2008 (Verordening PA gebruik verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen). Deze Verordening is gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 6 juni 2008, nummer 46 (Vbbo 2008, nr. 46). Met deze regels wordt beoogd om de belasting van het milieu tot een minimum te beperken. Het reinigen van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen is om dezelfde reden ook door het Productschap aan regels gebonden: zie Verordening PA reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2008. Deze is gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 6 juni 2008, nummer 47 (Vbbo 2008, nr. 47).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6902