Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Meststoffenwet: kunstmestvervangers

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De stand van zaken rond het beleid voor kunstmestvervangers schetst de minister in een brief van 16 juni 2008 aan de Tweede Kamer (brief 16 juni 2008, Kamerstukken 2007/08, 28 385, nr. 111). De verwachting is dat het gebruik van onbehandelde dierlijke mest steeds meer zal afnemen, omdat de verhouding tussen de toekomstige gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof steeds meer afwijkt van de vaste verhouding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest. Ook geeft de minister uitleg over de Europese en nationale regelgeving met betrekking tot kunstmest en dierlijke mest. In dat kader komen ondermeer de Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG, Pb EG L 375) en de Meststoffenwet aan de orde.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6903