Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de toetsing aan artikel 26 Wvg van een ´overeenkomst in het kader van zelfrealisatie bestemmingen´ met betrekking tot (agrarische) percelen en een daaraan gekoppelde hypotheekverlening gaat het arrest van de Hoge Raad van 27 juni 2008 (zaaknr. 07/11573, LJN: BD 1380). De Hoge Raad oordeelt dat de betreffende overeenkomst blootstaat aan vernietiging op grond van artikel 26 Wvg. De Hoge Raad legt hieraan ten grondslag dat uit de ontstaansgeschiedenis van artikel 26 Wvg (zoals dat met ingang van artikel 1 september 2002 is komen te luiden) niet anders kan worden afgeleid dan dat naar de bedoeling van de wetgever alle rechtshandelingen blootstaan aan vernietiging op grond van voornoemd artikel, die zodanig zijn opgezet dat geen vervreemding zal plaatsvinden gedurende het bestaan van het voorkeursrecht, doch waarbij de beschikkingsmacht over en het economisch belang bij de grond in enigerlei mate worden overgedragen aan een of meer (rechts)personen. Ter onderbouwing van dit oordeel verwijst de Hoge Raad naar de ter zake relevante passages van de (lezenswaardige) conclusie van de AG.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Zakelijke rechten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6932