Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet ruimtelijke ordening

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De reeds aangekondigde inwerkingtreding per 1 juli 2008 van het nieuwe ruimtelijke ordeningsstelsel is geformaliseerd bij Besluit van 16 juni 2008 (Stb. 2008, nr. 227). Het gaat om de inwerkingtreding van onderdelen van de volgende wetten en besluiten: - de Wet ruimtelijke ordening (Stb. 2006, 566); - de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Stb. 2008, 180); - de Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie (Stb. 2008, 180); - de Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister van Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen (Stb. 2008, 197); - het Besluit ruimtelijke ordening (Stb. 2008, nr. 145); - het Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening (Stb. 2008, nr. 159). De onderdelen van de betreffende wetten respectievelijk besluiten, die niet (of later) in werking treden, worden in het Besluit genoemd en nader toegelicht in de nota van toelichting.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6934