Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Herverkaveling en kavelruil

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over herverkaveling en kavelruil gaat een artikel van D.W. Bruil en A. Verduijn in het juninummer van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO 2008, nr. 2, p. 58). De titel luidt: ´Herverkaveling en kavelruil: katalysatoren voor de inrichting van het landelijk gebied´. Het artikel spitst zich voornamelijk toe op kavelruil. Het geeft in de eerste plaats een beschrijving van de kavelruil, mede aan de hand van de wettelijke context: de Wet Inrichting Landelijke Gebieden (WILG). Daarbij wordt ook bezien aan welke wettelijke eisen een overeenkomst moet voldoen om te kunnen spreken van kavelruil in de zin van de wet. Daarnaast komen de subsidies en de civielrechtelijke en fiscale aspecten aan bod. Afgesloten wordt met een conclusie. Deze luidt - kort weergegeven - dat de huidige wetgeving veel vragen en onzekerheden opwerpt, nu de wetgever ervoor heeft gekozen de deur ver open te zetten voor de rechtsfiguur ´kavelruil´. De schrijvers kunnen zich niet vinden in deze keuze en komen met alternatieve oplossingen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Landinrichting
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6936