Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natuurbeschermingswet: Natura 2000

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over bestaand landbouwgebruik in Natura 2000-gebieden, de huidige Natuurbeschermingswet 1998 en de ter zake voorgestelde wetswijziging (wetsvoorstel 31 038) gaat een artikel van A.A. Freriks, getiteld ´Landbouw in Natura 2000-gebieden´ dat is gepubliceerd in het juninummer van het Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB 2008/6-7, p. 1).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6937