Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Toekomst intensieve veehouderij

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft de Tweede Kamer ingelicht over de stand van zaken rond enkele relevante beleidstrajecten op het gebied van de intensieve veehouderij. Onder andere komen aan bod de megastallen en de criteria Maatlat Duurzame Veehouderij (brief 24 juni 2008, Kamerstukken 2007/08, 28 973, nr. 30). Een ruimtelijk rijkskader voor megastallen komt er niet. Provincies en gemeenten geven aan dat er voldoende instrumenten voorhanden zijn om te bepalen waar megastallen zich mogen vestigen. Het rijk blijft wel primair verantwoordelijk voor het uitdragen van rijksbeleid dat in verband wordt gebracht met megastallen, zoals dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en milieu. De eisen voor 2009 binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij, waaronder begrepen de eisen ten aanzien van megastallen, worden eind dit jaar bekendgemaakt.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Structuurbeleid
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6938