Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het functioneren van de VWA leidt nog steeds tot de nodige onderzoeken. De minister heeft de Tweede Kamer alweer twee rapporten aangeboden. Eén rapport over het functioneren van de VWA (opgemaakt door een commissie onder leiding van Vanthemsche, getiteld: ´Het functioneren van de Voedsel en Waren Autoriteit in de controle op slachthuizen en exportverzamelplaatsen´). En een rapport naar de mogelijkheden tot fusie van de AID, PD en VWA (opgemaakt door Bureau Berenschot, getiteld: ´Audit fusie AID, PD en VWA´). Beide rapporten zijn vergezeld van een brief met toelichting van de minister (brieven van 20 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 26 991, nrs. 205 en 206). Uit het eerstgenoemde rapport volgt dat er ernstige en deels structurele problemen zijn binnen de organisatiestructuur van de VWA en ten aanzien van het toezicht en de handhaving op slachthuizen en exportverzamelplaatsen (o. a: toepassing norm dierenwelzijn, noodslachtingen en wrak vee, inzet en capaciteit VWA- dierenartsen en practitioners). Het tweede rapport geeft de randvoorwaarden voor een succesvolle fusie. De minister concludeert dat de noodzakelijke verbeteringen bij de VWA beter en sneller worden geëffectueerd bij het zorgvuldig in gang zetten van de beoogde fusie.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6939