Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Taskforce Ammoniak

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het rapport `Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000´, is nu ook beschikbaar voor het publiek (Bijlage bij kamerstuk 30 654, Kamerstukken II 2007/2008, 30 654, nr. 51). Een kabinetsreactie volgt na de zomer, aldus de minister. In elk geval zal er een nieuwe handreiking worden opgesteld aan het bevoegde gezag ten behoeve van de beoordeling van vergunningaanvragen (brief van 30 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 30 654, nr. 51).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6940