Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Fiscaal

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De door de staatssecretaris van Financiën toegezegde verkennende nota over de herziening van de Successiewet 1956, waarbij onder andere ook de bedrijfsopvolgingsregeling een rol zal spelen, laat nog op zich wachten tot na het zomerreces (brief 2 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 27 789, nr. 16).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Bedrijfsopvolging
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6942