Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De memorie van antwoord van de minister van VROM over de Wabo (MvA, Kamerstukken I 2007/08, 30 844, nr. D) heeft geleid tot de nodige opmerkingen en vragen van de vaste commissies voor VROM/WWI en voor Justitie (Nader voorlopig verslag 4 juli 2008, Kamerstukken I 2007/08, 30 844, nr. E). Overigens blijkt uit een persbericht van VROM van 11 juli 2008 dat de invoering van de Wabo wordt uitgesteld (www.vrom.nl). De nieuwe richtdatum is 1 januari 2010. De betrokken wet- en regelgeving en de te bouwen ICT-voorziening zijn complex en vragen meer tijd dan verwacht, aldus het persbericht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6943