Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wegwijzer Wro/Bro 2008

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Er is een boek verschenen getiteld ´Wegwijzer Wro en Besluit ruimtelijke ordening 2008´ (245 blz.) onder eindredactie van J.W. van Zundert (Alpen aan de Rijn: Kluwer 2008). Mede auteurs zijn M. Bekooy, A.P.W. Esmeijer, W. van de Wetering en H. Witbreuk. Het boek wijst de weg in het nieuwe ruimtelijke ordeningsrecht, zoals dat per 1 juli 2008 in werking is getreden. Het geeft beknopt de veranderingen weer, zonder - zoals het boek zelf vermeldt - ´in allerlei juridische details te treden´. Ingegaan wordt op de instrumenten van ruimtelijke ordening en grondbeleid, de procedures waarmee zij tot stand komen en de beïnvloedings- en rechtsbeschermingsmogelijkheden van de burger.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6944