Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wetsvoorstel tot wijziging Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Tweede Kamer heeft op 24 juni 2008 ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken. Het wetsvoorstel is naar de Eerste Kamer gestuurd (Kamerstukken I 2007/08, 31 038, nr. A). De voorgestelde wetswijziging is onder andere van belang voor agrariërs in of nabij Natura 2000 - gebieden. Op basis van de huidige Natuurbeschermingswet 1998 moeten agrariërs voor hun bestaande bedrijfsactiviteiten een vergunning aanvragen. De beoogde wijziging maakt het aanvragen van een vergunning voor bestaand gebruik onnodig, tenzij de bestaande activiteiten zouden kunnen leiden tot significante gevolgen voor het betreffende Natura 2000-gebied.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6945