Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

W.Bruil

In een uitspraak van 9 juli 2008 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de minister op de vingers getikt door te oordelen dat de minister een onjuiste uitleg heeft gegeven aan artikel 33, eerste lid, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (ABRS 9 juli 2008, zaak nr. 200707059/1, LJN: BD 6712). Deze Subsidieregeling vindt haar grondslag in de Kaderwet LNV-subsidies. Artikel 33, eerste lid, geeft aan onder welke voorwaarden de beheerssubsidie op verzoek van

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

de beheerder per jaar (per hectare) kan worden verhoogd. Hiervoor is vereist dat op (een deel van) het betrokken terrein op de oppervlakte van de desbetreffende beheerspakketten gedurende het desbetreffende tijdvak jaarlijks in de periode tussen 1 februari en 1 september minimaal 10 en maximaal 20 ton stalmest per hectare wordt uitgereden. In dit geval liep het tijdvak van de beheerssubsidie van 1 augustus 2003 tot en met 31 juli 2009. Bij de beantwoording van de vraag of de maximale hoeveelheid uit te rijden ruige stalmest van 20 ton was overschreden, had de minister vervolgens de periode van 1 augustus 2005 tot en met 31 juli 2006 als uitgangspunt genomen. Zulks ten onrechte, aldus de ABRS. Artikel 33, eerste lid, kan volgens de ABRS niet anders worden uitgelegd dan dat de hoeveelheid uitgereden ruige stalmest tussen 1 februari en 1 september per kalenderjaar moet worden vastgesteld. De minister had de hoeveelheid uitgereden ruige stalmest dus moeten bepalen over de periode 1 februari en 1 september in het kalenderjaar 2005 en de periode 1 februari en 1 september in het kalenderjaar 2006.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6946