Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: CITES handhaving

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 1 juli 2008 heeft de minister met de handhavingspartners (de provincies, het openbaar ministerie, de politie en de douane) een convenant gesloten over de handhaving van de natuurwetgeving, getiteld: ´Nalevingsstrategie Natuurwetgeving´. Hierin zijn afspraken neergelegd over een gecoördineerde inzet van ieders bevoegdheden, mensen en middelen ter verbetering van de naleving van burgers en bedrijven van de natuurwetten (de Flora- en faunawet, De Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet). Ook is specifiek voor de handhaving van de CITES-regelgeving de ´Interventiestrategie CITES´opgesteld. In een uitvoerige brief licht de minister een en ander nader toe (brief 1 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 31 379, nr. 3).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6947