Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Diervoeders

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Al op 24 mei 2007 zegde de minister toe om met de diervoedersector te onderzoeken op welke wijze de hoeveelheden zink en koper in het diervoeder kunnen worden verminderd ten gunste van de bodemkwaliteit (Kamerstukken II 2006/07, 26 991, nr. 157). De laatste stand van zaken schetst zij in een brief aan de Tweede Kamer van 1 juli 2008 (brief 1 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 26 991, nr. 207). Inmiddels is uit de eerste onderzoeken gebleken dat het gebruik van zink en koper in diervoeders leidt tot een uitstoot van deze metalen via de mest naar de grond. Een vervolgonderzoek loopt nog. De resultaten worden medio 2009 verwacht. In hetzelfde onderzoek kwam overigens aan het licht dat het gebruik van koper in voetbaden ten behoeve van hoefontsmetting ook debet is aan een belasting van het milieu met koper. Via voorlichting naar veehouders en het aandragen van alternatieven wil de Nederlandse overheid het gebruik van koper in voetbaden tegengaan.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Producten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6950