Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Toetsingskader ammoniak

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op basis van het Toetsingskader ammoniak zijn door de provincies 157 vergunningen verleend op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (peildatum 10 juni 2008). Hiervan zijn er 100 inmiddels onherroepelijk. Dit blijkt uit een overzicht dat de minister de Tweede Kamer heeft toegestuurd (brief 1 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 30 654, nr. 52). Overigens is het Toetsingskader ook gebruikt door gemeenten voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet milieubeheer. Om hoeveel gemeentelijke vergunningen het gaat, is de minister niet bekend.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6951