Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is gewijzigd: Stcrt. 11 juli 2008, nr. 132. De minister had de wijziging al aangekondigd (brief 13 juni 2008, Kamerstukken II 2007/08, 28 385, nr. 109. Zie Nieuwsbrief Agrarisch recht, nummer 22/2008). In deze Uitvoeringsregeling zijn onder andere de voorwaarden en beperkingen opgenomen waaronder voor fosfaatarme landbouwgrond - bij wijze van reparatiebemesting - een hogere fosfaatgebruiksnorm mag worden toegepast dan in de Meststoffenwet (artikel 11). Ook zijn nadere voorschriften opgenomen over de administratieve verantwoording van de relevante gegevens voor de meststoffenbalans. De (juridische) achtergrond hiervan heeft de minister schriftelijk toegelicht (brief 3 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 28 385, nr. 112).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6952