Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Geluidhinder

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de eisen waaraan een akoestisch onderzoek moet voldoen bij de meting van geluidsbelasting in het kader van de verlening van een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, gaat een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 juli 2008 (zaaknr. 200701877/1, LJN: BD 6696). Het ging in dit geval om de invloed van een nabij gelegen snelweg op (de eisen aan) het onderzoek naar de geluidbelasting van een laadklep van een veewagen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6953