Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad van 23 en 24 juni 2008 (brief 3 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 21 501-32, nr. 291). Een groot aantal onderwerpen passeert de revue. Genoemd kan worden dat het voorstel voor een Gewasbeschermingsverordening in eerste lezing met gekwalificeerde meerderheid als A-punt is aangenomen en dat er een inhoudelijk debat heeft plaatsgevonden over de wetgevingsvoorstellen van de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Europees agrarisch recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6954