Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Evaluatie natuurwetgeving

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft de Tweede Kamer het eindrapport met toelichting gestuurd van de evaluatie natuurwetgeving, getiteld: ´Over wetten van de natuur, Evaluatie van de natuurwetgeving: bevindingen en beleidsconclusies´ (brief 11 juli 2008, Kamerstukken II 2007/08, 31 536, nr. 1). De evaluatie betreft onder meer de Boswet, de Flora- en faunawet (Ffwet) en de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) en is uitgevoerd in samenwerking met de provincies. Op grond van de evaluatie komt het kabinet tot onder andere de volgende voorstellen: - integratie van de Ffwet, Nbwet en Boswet in één wet. Doel: meer eenheid in de regeling van het toezicht en de sancties. Dit komt volgens het kabinet de handhaving van de natuurbescherming ten goede en het sluit aan bij de internationale regels. De minister kondigt de ingangzetting van een wetgevingstraject aan; - decentralisatie van de uitvoering van de natuurwetgeving. Ook het op 30 juni 2008 verschenen rapport van de commissie – Trojan (taskforce Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000) zal van betekenis zijn bij de ingangzetting van het aangekondigde wetgevingstraject (bijlage bij Kamerstuk 30 654, Kamerstukken II 2007/08, 30 654, nr. 51).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6965