Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: EZ-subsidies

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008 en de Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2008 zijn gewijzigd: Stcrt. 21 juli 2008, nr. 138, p. 10 (beide regelingen zijn gebaseerd op het Besluit stimulering duurzame energieproductie. De Kaderwet EZ-subsidies vormt de wettelijke grondslag voor genoemd Besluit). Het gaat daarbij onder om de verhoging van de subsidieplafonds voor productie-installaties die voorzien in de opwekking van hernieuwbare elektriciteit met behulp van onder andere co-vergisting van dierlijk mest en vergisting van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). Daarnaast wordt een nieuwe categorie productie-installaties aangewezen die in aanmerking kan komen voor een subsidie uit hoofde van de Regeling. Het gaat daarbij om installaties die met gebruik van biogas uit co-vergisting van dierlijke mest en uit gft-afval hernieuwbaar gas produceren.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6966